همایش‌های برگزار شده همایش‌های برگزار شده

خدمات ما خدمات ما

دوره‌های پیش رو دوره‌های پیش رو

تحلیل داده‌های اقتصادی و غیراقتصادی با پایتون

همکاران ما همکاران ما

تماس با ما تماس با ما

 

تلفکس دفتر ریاست: 88028993

تلفن معاونت آموزشی: 88634005

تلفن معاونت پژوهشی: 61118068

فکس موسسه: 88334105

پست الکترونیک اداری: ider@ut.ac.it

 

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، روبروی بیمارستان دکتر شریعتی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی کدپستی: ۱۴۱۱۷۳۴۱۱۵