نقشه دسترسی محلی نقشه دسترسی محلی

ارتباط با ما ارتباط با ما

 

تلفکس دفتر ریاست: ۸۸۰۲۶۴۲۱

تلفن معاونت آموزشی: ۸۸۶۳۴۰۰۵ - ۸۸۶۳۰۹۹۳

تلفن معاونت پژوهشی: ۸۸۳۳۴۹۵۵

فکس موسسه: 88334105

پست الکترونیک اداری: ider@ut.ac.it

پست الکترونیک(دسترسی سریع): e.ut.ac.ir@gmail.com

سامانه پیام کوتاه: ۲۰۰۰۹۵۸۷

 

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، روبروی بیمارستان دکتر شریعتی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی کدپستی: ۱۴۱۱۷۳۴۱۱۵