دوره های آموزشی بهار

موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برای فصل بهار دوره های آموزشی زیر را برگزار خواهد کرد: اقتصاد سنجی در EViews اقتصاد سنجی داده های پنل استراتژی سرمایه گذاری و تحلیل و پیش بینی بازار مسکن جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید: 88630993