برگزاری دوره های آموزشی و همایش های اختصاصی برای کلیه دستگاه های دولتی و خصوصی

موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران آمادگی دارد تا بر اساس نیاز سازمان ها، شرکت ها و دستگاه های دولتی و خصوصی اقدام به برگزاری دوره آموزشی و همایش های اختصاصی در حوزه اقتصاد و مدیریت و حسابداری نماید.

جهت هماهنگی با دفتر آموزش ۸۸۶۳۴۰۰۵ و ۸۸۶۳۰۹۹۳ تماس حاصل نمایید.