طرح های پژوهشی در حال اجرا در موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران طرح های پژوهشی در حال اجرا در موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران

 

 

ردیف

عنوان طرح

نام مجری

وضعیت طرح

1

 بازنگری رهنمودهای حسابداری دولتی با رویگرد حسابداری تعهدی

آقای برزوزاده

در حال اجرا

2

 استفاده از خدمات پژوهشی و مشاوره ای در زمینه بخشهای تولیدی اقتصادکشور مشتمل بر موارد زیر حسب درخواست و اعلام نیاز کارفرما:

  • اظهار نظر و تهیه گزارشات تخصصی در خصوص بخشهای تولیدی کشور
  • مشارکت در تهیه و جمع آوری و پردازش اطلاعات در بخشهای مختلف اقتصاد کشور
  • مشارکت در تهیه صورتجلسات کارگروه های تخصصی در خصوص بخشهای مختلف اقتصاد کشور
  • برگزاری نشستها و همایش های تخصصی در زمینه بخشهای مختلف اقتصاد کشور

 ارایه مشاوره ای تخصصی –مدیریتی در زمینه بخشهای مختلف اقتصاد کشور

داریوش مبصر

در حال اجرا

3

استفاده از خدمات پژوهشی و مشاوره ای در زمینه طرح تحول مالیاتی مشتمل بر موارد زیر حسب درخواست و اعلام نیاز کارفرما:

  • تهیه گزارشات پشتیبان طرح تحول مالیاتی
  • پیاده سازی و تدوین مشروح جلسات شورای مشورتی مالیاتی در سال 1390
  • بررسی موارد و اظهار نظرهای دریافتی در خصوص طرح تحول مالیاتی از مراجع مختلف
  • تهیه دستور جلسه و تشکیل شورای مشورتی مالیاتی در صورت لزوم

برگزاری نشست های تخصصی –سمینارهای علمی و سخنرانی و مستند سازی نتایج آنها

رحمان پلیمی

در حال اجرا

4

استفاده از خدمات پژوهشی و مشاوره ای در زمینه طرح تحول بانکی  مشتمل بر موارد زیر حسب درخواست و اعلام نیاز کارفرما:

  • تهیه گزارشات پشتیبان طرح تحول بانکی
  • تهیه و تدوین لایحه طرح تحول بانکی

برگزاری نشستهای تخصصی سخنرانی و سمینارهای علمی و مستند سازی نتایج آنها

آقای مجاهدی

در حال اجرا

5

انجام خدمات پژوهشی مشتمل بر سفارش مقالات و گزارشات پشتیبان برگزاری نشستهای علمی و تخصصی ارائه سخنرانی و مستند سازی نتایج آنها در خصوص محورهای :

1- آثار اقتصادی تحولات منطقه ای

2- تغییرات اقتصاد جهانی و تحولات بعد از بحران مالی جهانی

3- آثار اقتصادی تحریمهای اقتصادی

4- تاثیرات اقتصادی منازعات سیاسی داخلی

مرتضی اسدی

در حال اجرا

6

برآورد تغییرات رفاهی مصرف کنندگان در ایران با تاکید بر پرداخت نقدی یارانه ها

خانم اشرفی

در حال اجرا

7

انجام مطالعه و تدوین اثر مکتوب در زمینه سیستمها و سیاستهای نرخ ارز در آسیا

مهدی عسگری

در حال اجرا

8

انجام مطالعه و تدوین اثر مکتوب در زمینه جنگ ارزی دامن زدن به بحران مالی آینده

مسعود باغستانی

در حال اجرا

9

انجام مطالعه و تدوین اثر مکتوب در زمینه بحران مالی بین المللی آیا قواعد تامین مالی تغییر یافته اند؟

مجید خرمی

در حال اجرا

10

انجام مطالعه و تدوین اثر مکتوب در زمینه بانکداری آینده اقول و ظهور بانکداری مرکزی

محسن واشقانی

در حال اجرا

11

انجام مطالعه و تدوین اثر مکتوب در زمینه تاریخ مالی و پولی اخیر ایران

احمد میدری

در حال اجرا

12

انجام مطالعه و تدوین اثر مکتوب در زمینه نظریه ریسک در اقتصاد اسلامی با اقتباس از منابعه خارجی شامل کتاب نظریه المخاطره فی الاقتصاد الاسلامی

غلامرضا سرآبادانی

در حال اجرا

13

ارزشگذاری اقتصادی منطقه حفاظت شده البرز مرکزی

دکتر غلامعلی شرزه ای

در حال اجرا

14

استفاده از خدمات و همکاری پژوهشی و مشاوره ای در زمینه مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی

یکتا اشرفی

در حال اجرا

15

استفاده از خدمات و همکاری پژوهشی و مشاوره ای در زمینه بخشهای تولیدی اقتصاد کشور

داریوش مبصر

در حال اجرا

16

استفاده از خدمات و همکاری پژوهشی و مشاوره ای در زمینه بخشهای پولی و بازرگانی کشور

سید رضا عظیمی

در حال اجرا