طرح های پژوهشی انجام شده در موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران طرح های پژوهشی انجام شده در موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران

 

ردیف

عنوان طرح

مسئول مطالعه

سال اجرای طرح

۱

بررسی وضعیت شهرکهای صنعتی

استان گیلان

رحیم زبردست مالوانی

۱۳۸۷

۲

معرفی مکانیزمهای مختلف تامین مالی

بنگاههای کوچک و متوسط مبتنی بر

توسعه رهیافت خوشه ای و تبیین نقش ویژه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

علی قاسمی

۱۳۸۷

۳

الگوی جامع نهضت ملی

مبارزه با فقر در ایران

سید مهدی زریباف

۱۳۸۷

۴

تحلیل تاثیر سیاستهای کلان اقتصادی

بر رشد اقتصادی منطقه ای

حجت الله عبدالملکی

۱۳۸۷

۵

تدوین بسته سیاسی در جهت

کاهش معضل مسکن در کشور

افشین پروین پور

۱۳۸۷

۶

تدوین شاخص های توسعه عدالت محور

فیروزه خلعتبری

۱۳۸۷

۷

بررسی اثر وامهای خرد بر فقر

(مطالعه موردی کمیته امداد امام خمینی )

محمد علیخانی

ندا خارقانی

۱۳۸۷

۸

طراحی رشته مدیریت صنایع دستی

هاشم آقازاده

۱۳۸۷

۹

تعیین اولویتهای واگذاری و کاهش تصدی گری دولت

در حوزه حمل و نقل هوایی و هواشناسی

براساس اصل ۴۴ قانون اساسی

شاپور محمدی

۱۳۸۷

۱۰

بررسی و تدوین راهبرد اهداف و

سیاستهای مالی شرکت ملی حفاری

فرشید فروزبخش

شاپور محمدی

۱۳۸۷

۱۱

ارزیابی و تحلیل رضایت مندی مردم استان هرمزگان

از سرمایه گذاری عمرانی دولت

و آثار سرمایه گذاری عمرانی

دولت براقتصاد هرمزگان

حسین عباسی نژاد

۱۳۸۵

۱۲

بررسی اثرات اقتصادی دانشگاه تهران

بر توسعه کشور

فرخنده جبل عاملی

۱۳۸۵

۱۳

پیش بینی تقاضای سیمان

طی دوره ۱۴۰۰ -۱۳۸۳

محسن مهرآرا

۱۳۸۴

۱۴

تهیه و تدوین جدول داده –ستانده

استان گیلان

حسین عباسی نژاد

۱۳۸۵

۱۵

اندازه گیری و تحلیل درجه توسعه اقتصادی

شهرها در ایران

محسن مهرآرا

۱۳۸۶

۱۶

تهیه و تدوین جدول داده –ستانده

استان کهکیلویه و بویر احمد

حسین عباسی نژاد

۱۳۸۵

۱۷

بررسی وضعیت حمایت ایران از بخش

کشاورزی و تبیین مغایرتها وعدم مغایرتها

حمایتی دولت با مقررات GATTوWTO

عبدالرحمن شادان

۱۳۷۷

۱۸

بازسازی اقتصاد ایران پس از جنگ

با توجه به تجربه آلمان غربی

هادی صمدی

۱۳۶۷

۱۹

فرهنگ و اقتصاد

( بررسی اثرات سیاستهای تعادل اقتصادی بر بخش فرهنگ )

حسن سبحانی

۱۳۷۰

۲۰

تدوین شاخص های توسعه پایدار در ایران

علیرضا صالح

۱۳۸۲

۲۱

ارائه الگوی خصوصی سازی و تعیین

اولویت های زیر بخش های حمل و نقل ریلی

جهت واگذاری به بخش خصوصی

صمد دقیق

۱۳۸۲

۲۲

آثار سیاستهای پولی و مالی بر بخش صنعت

الیاس نادران

۱۳۸۱

۲۳

بازار ، دولت و برنامه

حسن سبحانی

۱۳۸۱

۲۴

تحلیل مقایسه ای نابرابری توزیع درآمد

در استان قم و کل کشور

اسماعیل محمد جانی

اسحاق منصور کیائی

۱۳۸۱

۲۵

بررسی و اندازه گیری آثار اقتصادی –اجتماعی

بیمه بیکاری درایران

حسن سبحانی

۱۳۸۰

۲۶

مبانی جهت گیری کلی اقتصادی در

نهج البلاغه

میثم موسایی

۱۳۷۵

۲۷

مطالعات برآورد بهروری انواع تشکیل

سرمایه دولتی و غیر دولتی

در کشاورزی ایران

رضا حسینی

۱۳۷۶

۲۸

تعیین مفهوم موضوع ربا از دیدگاه فقهی

با توجه به روابط اقتصادی

عصر حاضر

میثم موسایی

۱۳۷۶

۲۹

بررسی و روند میزان نابرابری

و ضریب جیبی در استان قم

اسماعیل محمد جانی

اسحاق منصور کیائی

۱۳۸۰

۳۰

تهیه آمارنامه اقتصادی و دارایی

سال ۱۳۸۵-۱۳۸۴

نقی زهی

۱۳۸۷

۳۱

بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری

در بخشهای صنعت و تجارت

منطقه آزاد اروند

اسماء کریمی نیا

۱۳۸۸

۳۲

برآورد نیروی کار در بخش صنایع بزرگ

استان فارس

الیزابت سلطانی شیرازی

۱۳۸۷

۳۳

بررسی و مقایسه کارآیی شبکه بانکی و

صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری

در استان گلستان

موسی ابن قاسم پیشه

۱۳۸۷

۳۴

مطالعه و بررسی وضعیت سرمایه گذاری و ارزیابی عملکرد

ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاران استان و

ارائه راهکارهای جذب و افزایش

سرمایه گذاری

سیستان و بلوچستان

علی ابراهیمی

۱۳۸۷

۳۵

برآورد توان مالیاتی استان ایلام

پیمان میرزاییان

۱۳۸۷

۳۶

بررسی مسائل و مشکلات صنعت گردشگری و

امکان سنجی توسعه آن با توجه به جاذبه های طبیعی و منطقه ای

استان هرمزگان

مهران افراسیابی

۱۳۸۷

۳۷

شناسایی و اولویت بندی بخش های اقتصادی

پیشرو در اقتصاد ایران

حسن سبحانی

۱۳۸۸

۳۸

اصلاح نظام مدیریت مالی –محاسباتی دولت

-

۱۳۸۸

۳۹

مطالعات پشتیبان در حوزه طرح هدفمندسازی یارانه ها

و بررسی آثار طرح در بخشهای

واقعی اقتصادی

-

۱۳۸۸

۴۰

مطالعات پشتیبان طرح تحول اقتصادی در حوزه های

گمرک –ارزشگذاری پول ملی

و تحول بانکی

-

۱۳۸۸

۴۱

مطالعات پشتیبان طرح تحول اقتصادی درحوزه

نظام مالیاتی کشور

-

۱۳۸۸

42

استفاده از خدمات پژوهشی و مشاوره ای در زمینه مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی  مشتمل بر موارد زیر حسب درخواست و اعلام نیاز کارفرما:

1-       تهیه گزارشات در خصوص مدلهای اقتصاد سنجی در حوزه پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی

2-       تهیه گزارشات در خصوص مدلهای تعیین نرخ ارز و عوامل موثر بر آن

3-       تهیه و تدوین گزارشات اقتصاد ایران

4-       جمع آوری وپردازش آمار و اطلاعات اقتصادی

5-       تهیه گزارش نماگرهای اقتصادی استانهای کشور

برگزاری نشست های تخصصی سمینارهای علمی و سخنرانی و مستند سازی نتایج آنها

خانم اشرفی

1390

43

استفاده از خدمات پژوهشی و مشاوره ای در زمینه اصلاح نظام پولی و ارزی کشور و ارتقاء نظام تامین مالی  و بررسی تحولات اقتصاد جهانی مشتمل بر موارد زیر حسب درخواست و اعلام نیاز کارفرما:

1-       تهیه گزارشات و مقالات در خصوص موضوعات موضوع قرارداد

2-       برگزاری نشست های تخصصی سمینارهای علمی و سخنرانی و مستند سازی نتایج آنها در زمینه موارد موضوع این قرارداد

جمع آوری و پردازش اطلاعات اقتصادی موضوع این قرارداد

سید رضا عظیمی

1390

44

مبانی طرح تحول اقتصادی با تاکید بر هدفمندی یارانه ها

علی موحدنژاد

1390