برگزاری کارگاههای آموزشی برگزاری همایش ها و سمینارها ساختمان موسسه

برگزاری کارگاه آموزشی برگزاری کارگاه آموزشی

جهت ثبت نام درکارگاه آموزشی" اقتصاد رسانه با رویکرد کارآفرینی و ایجاد استارت آپ وتوسعه کسب و کارهای رسانه‌ای "لطفاً فرم زیر را تکمیل نمایید.

نمایش فرم نمایش فرم