سلسه همایش های"عرصه های چالش ساز اقتصاد ایران: شناسایی، تحلیل و راه حل"

 

ردیف

عنوان همایش

تاریخ برگزاری

1

 

آب و مدیریت مصرف آب

ایران سرزمینی نسبتاً خشک و دارای متوسط بارندگی پایینی است. نحوه قیمت گذاری آب و بهره برداری از آب برای مصارف کشاورزی، صنعتی و خانگی همراه با انواعی از یارانه که مصرف آب را تشویق می کند سبب شده است اقتصاد ایران هم اکنون نیز با بحران و چالش در زمینه آب روبرو باشد و این بحران در آینده ای نزدیک یکی از بزرگترین بحرانهای پیش روی کشور خواهد بود. همایشی که در این زمینه برگزار می شود از مقالاتی که از منظرهای مختلف به این بحران می پردازد استقبال می نماید اما جنبه پررنگ آن تحلیل اقتصادی عوامل موجد این بحران و راههای مقابله با آن است.   

 

1394/8/17

2

اقتصاد محیط زیست و آلودگی

اقتصاد ایران در حال حاضر با مشکلات جدی آلودگی و محیط زیست روبرو است. این مشکل چه به صورت آلودگی در مراکز پر جمعیت شهری و چه به صورت آلودگی در رودخانه ها، مزارع کشاورزی، مراکز تفریحی و تفرج گاههای طبیعی وجود داشته و در حال تشدید است. در این همایش به ابعاد مختلف محیط زیست و آلودگی پرداخته می شود و مقالاتی که به بررسی عوامل موجد و مشوق آلودگی محیط زیست می پردازند مورد توجه است. با این حال تحلیل اقتصادی محیط زیست و آلودگی و طرق جلوگیری از آلودگی محیط زیست به عنوان یکی از بحرانهای آتی اقتصاد کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است.

1394/9/1

3

اقتصاد جمعیت، تامین اجتماعی و بازنشستگی

اقتصاد ایران در حال عبور از یکی از دوره های تکرار نشدنی خود از جهت مسایل جمعیتی یا آنچه است که تحت عنوان پنجره جمعیتی از آن یاد شده است. جوان بودن جمعیت در طول سالیان گذشته یک فرصت کم نظیر برای اقتصاد کشور فراهم نمود تا به رشد اقتصادی بالا دست یابد و از نعمات این جمعیت جوان بهره مند شود. آنچه رخ داده است عدم رشد بالای اقتصادی و لذا عدم وجود پس انداز چشم گیر در قالب حق بیمه های بازنشستگی و اجتماعی است. در آینده ای نه چندان دور که جمعیت جوان کنونی از دوران فعالیت و اشتغال خود خارج می شود و تعهدات بازنشستگی و تامین اجتماعی تشدید می شود زمینه نوعی بحران را فرا روی اقتصاد کشور قرار می دهد. این همایش از مقالاتی که به جنبه های مختلف مسایل جمعیتی، بازنشستگی و تامین اجتماعی بپردازد استقبال می شود.    

1394/10/6

4

اقتصاد آموزش با تاکید بر آموزش عالی

اقتصاد ایران در طول حداقل دو دهه گذشته با دارا بودن جمعیت جوان از یک طرف و گسترش آموزش عالی از طرف دیگر روبرو بوده است. امروزه آشکار شده است که آموزش عالی دارای کیفیت هم از جهت ایجاد تحقیق و توسعه و نوآوری و هم از جهت انباشت سرمایه انسانی برای دستیابی به رشد بلند مدت و افزایش سطح استاندارد زندگی حائز اهمیت فراوان است. آنچه در عمل در گسترش آموزش عالی رخ داده است گرچه به طور قطع دارای فوائد بسیاری بوده است اما به شکل قابل قبولی به افزایش سرمایه انسانی نینجامیده است. شاهد آن بیکاری بالای افراد دارای آموزش عالی است که اگر سرمایه انسانی داشتند بیکار نبودند. در این همایش از مقالاتی که به بررسی آموزش و بویژه آموزش عالی و بحرانی که از این نظر اقتصاد کشور هم اکنون و در آینده با آن روبرو است می پردازد استقبال می شود. 

1394/11/25

5

توسعه نامتوازن و شکل گیری مراکز بزرگ جمعیتی

اقتصاد ایران در طول تاریخ نوین خود پیوسته با گسترش شهر نشینی روبرو بوده است که پدیده ای طبیعی است گرچه بالابودن سرعت گسترش شهر نشینی بر دشواری های آن افزوده است. به طور مشخص، اقتصاد ایران با رشد سریع مراکز جمعیتی کلان شهرها روبرو است. این توسعه نامتوازن و تمرکز شدید جمعیتی در پاره ای مراکز جمعیتی بویژه پایتخت هم فرصت ها و هم تهدیداتی ایجاد می نماید که عدم توجه به آن می تواند اقتصاد کشور را با بحرانهای جدی فراهم نماید. این تمرکز شدید جمعیتی بویژه از جهت مطالبات از بخش عمومی حائز اهمیت است. در این همایش به تمامی جنبه های توسعه نامتوازن و تمرکز شدید جمعیت در کلان شهرها پرداخته می شود و مقالاتی که از منظرهای مختلف و بویژه از منظر اقتصادی به آن می پردازد استقبال می شود.  

1394/12/16

6

نظام مالی و بانکی ایران

اقتصاد ایران از جهت نظام تامین مالی فعالتیهای اقتصادی و نظام بانکداری که بخش مهمی از این فرآیند تامین مالی است در شرایط نامناسبی به نظر می رسد. رشد بالای متغیرهای پولی و اعتباری و وجود کمبود نقدینگی یا تنگنای مالی بنگاهها، گسترش بانکداری شبه دولتی و خصوصی و تداوم مشکل تامین مالی بنگاهها، وجود تفاوت چشمگیر نرخ سود در موسسات بانکی و مالی مختلف، پرداختن بانکها و موسسات مالی به فعالیتهای اقتصادی که ماهیت واسطه گری مالی آنها را تضعیف می نماید از جمله مسائلی است که نیاز به تحقیق و بررسی دارد. درکنار آن اصلاح نظام مالی وبانکی برای اثرگذاری همراه با اطمینان سیاست پولی حائز اهمیت است. در این همایش از مقالاتی که به این موضوعات و چالش ها و بحرانهایی ناشی از آن بپردازد استقبال می شود.

 

1395/2/5

7

اقتصاد فساد و رانت جویی

برهمه آشکار است که فساد و رانت جویی از معضلات اساسی تمامی جوامع و بویژه اقتصادهای در حال توسعه است . ایران نیز از این موضوع مثتثنی نبوده و براساس آنچه در تشکیلات قضایی کشور مطرح می شود و همچنین برخی شاخص هایی که به اندازه گیری فساد و رانت جویی می پردازد، از وضعیت رضایت بخشی برخوردار نیست. اینکه چه عواملی موجد و مشوق گسترش فساد و رانت جویی است و چگونه می تواند مانعی برای توسعه اقتصادی کشور و همچنین عاملی برای تخریب سرمایه و هنجارهای اجتماعی و دینی باشد، نیاز به تحقیق و بررسی دارد. در این همایش از مقالاتی که به ابعاد مختلف فساد و رانت جویی و عوارض آن و بحرانهایی که می تواند بیافریند پرداخته شود استقبال می شود . به طور مشخص تحلیل اقتصادی فساد و رانت جویی ارجعیت دارد. 

1395/2/19

8

بهره برداری از منابع زیر زمینی

اقتصاد ایران غنی از نظر منابع معدنی و در راس آنها نفت و گاز است. وجود منابع زیرزمینی غنی از یک طرف تبدیل به یک فرصت برای توسعه سهل و آسان اقتصادی شده است و از طرف دیگر سبب تهدیداتی برای اقتصاد کشور شده است. اینکه چگونه از منابع زیر زمینی بهره برداری شود و عواید حاصله چگونه به مصرف برسد نیاز به تحلیل دقیق اقتصادی و به دور از اظهار نظرهای غیر آکادمیک دارد. به عنوان نمونه، آیا اساساً منطقی است که ذخائر نفت و گاز کشور کمتر استخراج شود تا برای نسل های آتی باقی بماند. در این همایش از مقالاتی که از جهت های مختلف و بویژه از منظر تحلیل اقتصادی به بحث استخراج و بهره برداری از منابع زیرزمینی می پردازد استقبال می شود.

1395/3/2

 

مکان برگزاری همایش: دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

 

نشانی دبیرخانه همایش: تهران- خیابان کارگر شمالی- دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران –

موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی

 

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88026421 تماس حاصل فرمایند.