مشاوره مشاوره

امور مشاوره

 

به منظور مشاوره با صنایع جهت ارتقا کیفیت تولید، این مرکز از طریق برگزاری جلسات مشاوره با صنایع متقاضی بر حسب بررسی مشکلات و ارتقای سطح موجود با استفاده از تکنیک‌ها و فناوری‌های نو اقدام به برگزاری جلسات اختصاصی مشاوره می نماید.