دبیرخانه دبیرخانه

دبیرخانه (تماس با ما)

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، روبروی بیمارستان دکتر شریعتی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران

 

تلفکس: ۸۸۰۲۶۴۲۱

Website: http://ider.ut.ac.ir

Email: iderutconf@ut.ac.ir