تقویم همایش تقویم همایش

تقویم نهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران

 

- مهلت ارسال متن کامل مقالات : ۱۵ مهر ۱۳۹۴

- زمان اعلام نتایج نهایی داوری مقالات: 15 آذر ۱۳۹۴

- زمان برگزاری همایش: چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴